Rézverseny

Rézverseny

Az Európai Réz Intézet 2018-ban immár 15. alkalommal hirdette meg országos rézversenyét épületgépész szakiskolák és szakközépiskolák tanulói részére. Versenyünk az Interneten került lebonyolításra, célja, hogy egy játékos szakmai vetélkedő formájában mélyítsük el a diákok szakismeretét a rézcsövek épületgépészeti felhasználásának, valamint a réz egyéb alkalmazásainak területén.

Nevezés feltételei:

  • Minden épületgépészeti középiskola korlátlan számú szakközépiskolai (víz-, gáz-, fűtésszerelő) és korlátlan számú szakgimnáziumi tanulót nevezhet a versenyre. Bármely évfolyam diákja nevezhető, azonban tekintettel a kérdések nehézségi fokára, a magasabb évfolyamok tanulói nagyobb eséllyel indulnak.
  • A versenyzőket a szaktanárok nevezhetik be a versenybe.
  • A nevezés módjai:

Verseny menete:

  • A verseny az MRK versenyoldalán (www.copperschool.com) kerül megrendezésre.
  • A weboldalon a verseny kérdéssorainak oldalára csak azon tanulók juthatnak el, akiket beneveztek a versenyre, és nevezésük aktiválásra került (a jelentkezésről minden felkészítő szakpedagógus kap egy visszaigazoló e-mailt).
  • A versenyfeladatok csak 3 adott napon adott időpontban oldhatók meg. Egy iskola diákjai csak egy napon versenyezhetnek. Kérjük a felkészítő pedagógust, a nevezési lapon jelezze választását, melyik napon fognak az iskola diákjai versenyezni.
  • A weboldalon minden jelentkező egyéni jelszót (pl. anyja neve) fog használni a kérdéssorok kitöltéséhez. A jelszót a jelentkezési lapon kell megadni.
  • A szakiskolák, illetve a szakközépiskolák tanulói külön kategóriában, adott kérdéssor alapján mérhetik össze tudásukat. A szakiskolák tanulói egy általános kérdéssort (20 kérdéssel), és egy szerelési kérdéssort (35 kérdéssel) kapnak. A szakközépiskolás tanulók e kérdéssorokon kívül még számításos feladatokat (5 kérdéssel) is kitöltenek.
  • A verseny állása, a befejezett kérdéssorok alapján folyamatosan megtekinthető.
  • FONTOS! A kérdéssorok kitöltésére korlátozott idő áll a rendelkezésre, és kitöltésük után nincs lehetőség az ismételt belépésre, ezért mindenképpen hasznos a felkészülésre ajánlott irodalom előzetes tanulmányozása! Sajnos abban az esetben sincs lehetőség, ha a versenyzőn kívüli okok (pl.: az oktatási intézményben hirtelen fellépő informatikai problémák) miatt szakad félbe a versenyfeladatok kitöltése.