Szabályozási keret

Szabályozási keret

Függetlenül attól, hogy az energiaipari vagy egészségügyi alkalmazások hatékonyságának és teljesítményének növeléséről, vagy környezetbarát közlekedési, építészeti, fűtési és hűtési rendszerek létrehozásáról van szó, a réz termékek még soha nem voltak ennyire fontosak a fenntartható fejlődés szempontjából az Európai Unióban.

Az ECI és az Eurometaux tevékenységén keresztül, az európai rézipar elkötelezett aziránt, hogy segítse az uniós intézményeket célkitűzéseik elérésében, az olyan fontos kérdésekben, mint az éghajlatváltozás, az erőforrás-hatékonyság és Európa újraiparosításának ügye. Ugyanakkor az iparnak olyan stratégiákra és intézkedésekre van szüksége, amelyek védik a versenyképességét és a foglalkoztatást, amit generál. A legfontosabb kérdések közé tartozik a kibocsátás kereskedelmi rendszer (Emissions Trading Scheme), a REACH végrehajtása és az energia árak.

Az EU és a nemzeti kormányok egyre összetettebb szabályozó rendelkezéseket hoznak, például a fogyasztók és a környezet védelme, a munkahelyi egészség és biztonság, az ipari folyamatok és a fémtartalmú hulladékok szállítása ügyében. Az ECI elkötelezett aziránt, hogy a jogalkotókkal együttműködve, ezek a szabályok biztosítsák a tisztességes bánásmódot a rézgyártással szemben és a termékek piacra kerülésénél. Az ECI egyik alapvető feladata, hogy felhasználva a rengeteg történeti kutatást a réz környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásáról, a hiányzó kulcsfontosságú adatokat független kutatásokkal alátámasztva ezeket az eredményeket egy hatékony kommunikációval erősítse meg.

A réz önkéntes kockázatértékelése (Copper Voluntary Risk Assessment) és a REACH-dosszié az elérhető legátfogóbb és legnaprakészebb értékelések a világon. Mind az ipar mind pedig a világ bármely részén dolgozó jogalkotók és szabályozó hatóságok számára fontos és hatékony, ha a jövőbeni szabályokat és szabványokat ezekre alapozzák.

Ez a rész betekintést nyújt a rézipart és értékláncot jelenleg leginkább befolyásoló szabályozásokba és javaslatokba.

A réz ipar proaktív lépéseket tesz a gondosság érdekében olyan önkéntes kezdeményezéseken keresztül, mint például a Kockázatértékelés és a réz termékek környezeti profiljának meghatározása.

A réz termékek jelentős pozitív hatással vannak az éghajlatváltozás mérséklésére, az energiahatékonyság növelésével, az energiaigény csökkentésével, és azzal, hogy lehetővé teszik a megújuló technológiák alkalmazását. Az EU 20/20/20 energia célkitűzései nem teljesülnének a réz termékek fokozott használata nélkül.

A brüsszeli székhelyű egyesület az európai színesfém ipar érdekeit képviseli.