REACH

REACH

Az ECI készen áll minden rézgyártó REACH regisztrációjának támogatására

2013 június 20-i állapot

2010 novemberében, a > 1,000T határidőt megelőzően, az Európai Rézintézet (ECI) által működtetett REACH Copper Consortium (rézkonzorcium) vezető tagjai sikeresen nyújtották be közös réz, végterméknek minősülő salak és 12 melléktermék dossziéjukat a szabályozás hatályának megfelelően.

Az ECI és konzorciumi szakértői komoly erőfeszítéseinek köszönhetően minden tag megkapta az IUCLID formátumú regisztrációs dossziét és az útmutatót a benyújtás minden lépéséhez. Minden dosszié tartalmazta a kémiai biztonságról szóló beszámolót az „azonosított felhasználásokkal” és a „felhasználói leíró kódokkal”, ajánlásokkal a krízismenedzsmenthez és javaslatokat az osztályozáshoz és címkézéshez.

2013. január 28.-án az ECI támogatásával a vezető tag benyújtotta a közös rézdosszié hatások részének frissítését az ECHA-nak

Az ECI a továbbiakban is ezen a nyilvános internetes oldalon hívja fel minden REACH regisztráló figyelmét az általa nyújtott szolgáltatásokra és támogatásra. A belépési kérelmek hozzáférhetők a cégek számára, melyek a csatlakozás után támogatást kaphatnak regisztrációs kötelezettségeik teljesítéséhez. A 100 – 1,000T határidő lejárt 2013. május 31-én, a fennmaradó 1 – 100T tonnamennyiség regisztrációs határideje 2018. május 31.

A csatlakozás felhasználási feltételei, a járulékos díjak és a csatlakozási kérelem elérhetők a jobb oldali menüpontra kattintva. A legújabb osztályozási és címkézési előterjesztések összefoglalói szintén hozzáférhetők.

Jóllehet a biztonsági adatlapokról való gondoskodás az értéklánc teljes hosszán az egyes termelők/gyártók felelőssége, az ECI konzorcium fontos, általános útmutatást nyújt különböző forgatókönyvek tekintetében a rézzel kapcsolatba kerülő későbbi felhasználói közösséget illetően – kattintson a réz gombra a jobb oldali menüben.

Mely termékeket fed le az ECI Konzorcium?

Elsődleges és másodlagos réz (tekintse meg itt a konzorcium álláspontját az újrafelhasznált anyagokról), a rézgyártás során keletkezett salak, mint végtermék, és a jól meghatározott melléktermékek sora, melyek a kohászat/finomítás és a gyártási folyamat alatt keletkeznek.