Manifesto

Egy versenyképes európai rézipar előnyei

A réz és számos ötvözetének jellemzői a 100%-os újrahasznosíthatóság, kiemelkedő műszaki jellemzők, mint a magas elektromos- és hővezető-képesség, egyszerű megmunkálhatóság és tartósság. Ezeknek köszönhetően a réz számos olyan technológia alapját képezi, melyek Európa jövőbeni versenyképességének zálogai.

A réz egyértelmű pozitív hatása a klímaváltozás mérséklésében az energiahatékonyság növelése, az energiaigény csökkentése és a megújuló energiát hasznosító technológiák mozgósítása révén jelentkezik. Az EU 20/20/20 energia célkitűzései teljesíthetetlenek a réztermékek nagyobb mértékű alkalmazása nélkül. Példaként említhetjük a villanymotorokat, amelyek az ipari áramfogyasztás 60%-át adják. A villanymotorok minimális energiajellemzőinek szabványa (Minimum Energy Performance Standards, megjelent OJ L 191/26) átlagban 50%-os réztartalom növekedést kíván meg a motorok tekercselésében. Ez 135 TWh/év villamosenergia-megtakarítást jelent majd évente (ez több mint Finnország és Görögország együttes éves áramfogyasztása), és elkerülhetővé válik évente 63 millió tonna CO2 kibocsátása is. Egy másik példát említve, ha minden EU polgár 1m2 napkollektort alkalmazna a használati melegvíz előállítására, azzal évente 80 millió tonna CO2 kibocsátás lenne elkerülhető.

A karbontudatos fuvarozási rendszerek víziójának – megfizethető hibrid és elektromos járművek intelligens hálózatokhoz csatlakoztatva, továbbá a gyorsvasút hálózatok – megvalósításához szintén rézre van szükség. Egy hibrid személygépkocsi villanymotorjában, energiatároló és -továbbító rendszeriben 50 kg réz található. Minden gyorsvasút 10 tonna rézterméket tartalmaz, ezen felül 10 tonna áram- és kommunikációs kábel szükségeltetik pálya-kilométerenként. A karbontudatos energiaforrások, mint a megújulók, és a működésükhöz és irányításukhoz szükséges elosztott villamosenergia-rendszerek rézigénye és tartalma négy-tízszer nagyobb, mint a hagyományos, centralizált és fosszilis energiákra épülő áramtermelésé.

A rézipar folyamatosan fektet innovatív technológiákba, egyidejűleg növelve környezetvédelmi és gazdasági mutatóit csakúgy, mint termékei erőforrás-hatékonyságát. A réz szerepe a számítógép chipekben és az információtechnológiai berendezésekben hozzájárult a digitális kor megteremtéséhez. Az erőforrás-hatékonyság egyik látható példájaként említhető a vékony, nagyteljesítményű rézötvözetek hatása az olyan mindennapi eszközök miniatürizálódására, mint a mobiltelefon, számítógép, kamera és a hordozható zenelejátszók.

A legújabb innováció lehetőséget teremt a réz természetes antimikrobiális tulajdonságainak feltárására a gyakran érintett felületek esetében. Független klinikai vizsgálatok az Egyesült Királyságban, USA-ban és Chilében bizonyították, hogy a rézfelületeken a mikroorganizmusok összességének csökkenése 90%-al meghaladta a kontollfelületeken tapasztaltat. Az USA-beli kísérlet esetében sem az MRSA, sem a VRA nem volt kimutatható egyik rézfelületen sem. Vezető egészségügyi dolgozók ma már hiszik, hogy az antimikrobiális réz fontos kiegészítő eleme lehet az EU-ban évente 4 millióra tehető, az egészségügyi ellátással összefüggésbe hozható, évente 37 000 halálesetet okozó fertőzések elleni hatékony védekezésnek.

A réz egyik legfontosabb tulajdonsága a korlátlan újrahasznosíthatósága, tulajdonságai változása nélkül. Az EU 2008-as rézigényét – ami 4,6 millió tonna volt – 40%-ban az életciklusuk végét elért termékek és a gyártási folyamatok hulladékának újrahasznosításából fedezte, ami a rezet az egyik legfenntarthatóbb természetes erőforrássá emeli. Ez az EU 2008-as CO2 kibocsátását 650 000 tonnával csökkentette, mivel az újrafelhasznált anyagból történő gyártás energiaigénye mindössze 20%-a az elsődleges alapanyagból történő előállításnak.

A társadalmi felelősségvállalásnak, a piaci igényeknek és az EU-s szabályozásoknak eleget téve, a rézipar jelentős beruházásokat hajtott végre saját energiafelhasználását javítandó, környezeti kibocsátásait csökkentendő, valamint az élettartamuk végét elért összetett termékek, mint pl. az elektromos és elektronikus hulladék újrahasznosításának technológiai folyamatát tökéletesítendő céllal. Mindezen előnyök dokumentálásra kerültek az Integrált Szennyezésmegelőzés és –ellenőrzés Direktíva (Integrated Pollution and Prevention Control, IPPC Directive) BREF (legjobb elérhető technológia) jegyzeteiben. Napjainkban az EU-ban találhatók a világ legtisztább és leginkább energiahatékony rézkohói. Annak ellenére, hogy a jelenlegi energiafelhasználás 30%-a a környezetvédelmet szolgálja (pl. légszűrők és szennyvízkezelés), 1995 óta a termelés tonnánkénti energiaigénye 54%-al csökkent. Ráadásul a kéndioxid kibocsátás a világ többi része átlagának mindössze 8%-a.