Önkéntes kezdeményezések

Önkéntes kezdeményezések

Az európai rézipar termékei hozzájárulnak az Európai Unió fenntartható gazdasági növekedéséhez, valamint javítják a polgárok mindennapi életminőségét.
Ebben a részben megismerkedhet az iparág önkéntes kezdeményezéseivel és proaktív erőfeszítéseivel a fenntarthatóság érdekében, valamint a környezetvédelem, a dolgozók egészsége és biztonsága tekintetében. Megismerheti a réz termékek használatának és újrahasznosításának környezeti hatásait.

A Réz Önkéntes Kockázatelemzése (Copper Voluntary Risk Assessment)
Ez az átfogó értékelés, melyet a rézipar készítetett 2008-ban, felöleli a teljes réz értékláncot a gyártás, a felhasználás és az elhasználódás szempontjából. Megmutatja, hogy a meglévő jogi keret általánosan védi az európai környezetet, az iparágban dolgozók és az emberek egészségét.

A kockázatbecslést alapos felülvizsgálat után az Európai Bizottság Új és Meglévő Anyagok Technikai Tanácsa elfogadta. Az Egészségügyi és Környezeti Kockázat Tudományos Bizottsága (SCHER) szintén elvégzett egy értékelést, és ez tovább erősítette a környezetre és az emberi egészségre vonatkozó kockázatok jellemzéséről szóló következtetéseket.

2009 márciusában az elemzést jóváhagyták az uniós hatóságok és a Réz Önkéntes Kockázatértékelése volt az első ipari jelentés, melyet az ECHA (European Chemical Agency) a honlapján közzétett.

A réz termékek környezetvédelmi profiljának közzététele a „Bölcsőtől a sírig” életciklus elemzéssel
A termékek környezetvédelmi teljesítményének növelése, valamint a fenntarthatóság javítása az ellátási láncban nagyon fontossá vált az elmúlt években mind a fogyasztók, mind pedig az ipar számára.

Ezzel párhuzamosan az olyan európai uniós kezdeményezések, mint például a Fenntartható Fogyasztásra és Termelésre Irányuló Cselekvési Terv, a környezetbarát termékek nagyobb erőforrás-hatékonyságát és innovációját segítik.

A végfelhasználók és a szabályozó hatóságok elvárásainak megfelelően, az ipar saját fenntarthatósági céljait szem előtt tartva, a rézipar 2000 óta egyre szigorúbb életciklus-elemzéseket készített a legfontosabb félkész réz termékekről (cső, huzal és lemez). Bővebben.

Jerzy Buzek, az Európai Parlament elnöke, az ECI által szervezett “A réz, nélkülözhetetlen mindenki számára” című kiállításon és politikai vitán 2010 júniusában, Brüsszelben.

Esettanulmányok angol nyelven: