Európai Uniós kezdeményezések és előírások

Európai Uniós kezdeményezések és előírások

Az Európai Rézintézet (European Copper Institute) figyelemmel kíséri és közreműködik a réz szempontjából lényeges kérdésekkel kapcsolatos uniós jogalkotási folyamatokban. Az Eurometaux pártfogó támogatásával stratégiai tennivalói a gazdaság és versenyképesség, az innováció és egészség, a biztonság, a környezetvédelem és a megújuló energiák között húzódnak.
Ebben a részben a rézhez és a réziparhoz kapcsolódó közéleti kérdésekről, valamint az ECI Brüsszelben betöltött szerepéről tájékozódhat.

2012-ben az IMO (International Maritime Organization- Nemzetközi Tengerészeti Szervezet) új iránymutatást fogadott el a szilárd teherszállítmányok módszeresebb kockázatértékelésének fejlesztésére. Az ECI elindított egy programot, hogy segítse a globális rézipar résztvevőit (gyártók, kereskedők, vásárlók) egyrészt a MARPOL V. függelékében meghatározott kötelezettségeik teljesítésében, melynek célja, hogy megakadályozza a tengeri környezet a szennyezését, másrészt a Nemzetközi Tengerészeti Szilárd Teherszállítmányok Törvénykönyve (IMSBC) által meghatározott kötelezettségeik teljesítésében, hogy biztosítsák a szilárd teherszállítmányok biztonságos mozgatását.

2008 eleje óta az ECI látta el a REACH Copper Consortium (rézkonzorcium) vezetői és titkársági feladatait, mely minden potenciális REACH regisztráló számára nyitva álló önálló üzleti vállalkozás. Célja, hogy maximalizálja tagjai erőfeszítéseinek hatékonyságát és a költséghatékonyságát, hogy eleget tudjanak tenni kötelezettségeiknek.